Jak samemu zrobić zdjęcie do dowodu telefonem?

Poniższe informacje oraz instrukcje zostały przygotowane przez zespół doświadczonych fotografów, dla których zdjęcie do dowodu i jego wykonanie to  codzienność, gdyż specjalizują się oni w wykonywaniu zdjęć biometrycznych i przygotowują tysiące zdjęć do dowodów miesięcznie.

Opracowując to kompendium wiedzy i praktycznych wskazówek, które ułatwią samodzielne zrobienie zdjęcia do dowodu opieraliśmy się na przepisach aktualnie obowiązującego prawa, w szczególności na Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653, 730 i 2294).

Przejdź do naszej strony i sprawdź jak zrobić swoje pierwsze zdjęcie na dokument telefonem !!! – LINK